معرفی

مشخصات فردی

محمدتقی یونسی رستمی

نام - نام خانوادگی : محمدتقی   یونسی رستمی

پست الکترونیکی : dr.mtyounesi@gmail.com, younesi@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تاریخ - مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : اصفهان - آستارا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تاریخ
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه مشهد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه گیلان

سوابق اجرایی

ـ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت از 1389 ادامه دارد

ـ معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی رشت 1394- 1393

ـ عضو کمیته بهینه سازی وار تقای کیفیت و بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی رشت 1393ـ 1392

ـ عضو کمیسیون موارد خاص در دانشگاه آزاد اسلامی رشت 1394ـ1393

ـ عضو کمیسیون فرق اقوام و مذاهب استانداری گیلان 1391- 1380

ـ عضو کمیسیون دانشجویی استانداری گیلان 1391ـ 1380

ـ مدیر کل ستادی در سیستم نظارتی کشور 1382

ـ معاون و قائم مقام مدیر کل نظارتی گیلان 1391ـ 1380

ـ رئیس کمیته انظباطی دانشگاه آزاد اسلامی رشت 1394ـ 1393

ـ عضو کمیسیون پیشگیری از جرائم در اداره ی کل دادگستری 1390ـ 1385

ـ رئیس کمیته ی فرهنگی سازمان بازرسی گیلان 1391 ـ 1386عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 5

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389-07-01

محمدتقی یونسی رستمی
محمدتقی یونسی رستمی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^